2. април, Светски дан аутизма: Аутизам живи 365 дана годишње

  • Post category:Вести
You are currently viewing 2. април, Светски дан аутизма: Аутизам живи 365 дана годишње

Светски дан аутизма обележава се 2. априла сваке године, у Националној недељи аутизма која ове године траје од 1. до 9. априла.

Добробит особа са инвалидитетом и потешкоћама у развоју и њихова инклузија представља важан део наших програмских залагања, уверени да ништа осим друштва равноправности, једнаких могућности и солидарности није прихватљиво, као и да промена почиње бригом за сваког појединца.

Положај особа са аутизмом и њихових старатеља у систему је комплексан. Србија још увек нема регистар особа са развојним тешкоћама па је немогуће утврдити колики је број деце, младих и старијих особа са аутизмом.

Левица жели то да промени и залаже се за систем заснован на подршци, сарадњи и разумевању. Наш програм за друштвену и социјалну правду тражи усвајање општег Закона о регистру особа са инвалидитетом зарад лакшег утврђивања података и потреба, формирање посебне институције Омбудсмана за особе са инвалидитетом, третирање личног пратиоца, педагошког асистента и персоналног асистента као неопходну помоћ и право, покретање националне кампање за рано откривање аутизма, месечни доходак у висини републичког минималца за све старатеље који воде рачуна о особама са инвалидитетом и потешкоћама у развоју (родитељ-неговатељ), као и примену конкретних мера за инклузију лица из заједнице у областима просвете, запошљавања, културе и спорта.

Програмски документ Нови друштвени уговор, у делу политика активног запошљавања, тражи отварање локалних канцеларија за особе са инвалидитетом и потешкоћама у развоју. Такође, програмски документ у наставку инсистира на отварању нових и одрживих радних места кроз запошљавање неопходног броја личних пратилаца и персоналних и педагошких асистената.

Једино понуђени приступ гарантује стварну бригу за особе са аутизмом током 365 дана годишње.