Данас је Међународни дан жена на селу

You are currently viewing Данас је Међународни дан жена на селу

Жене у руралним подручјима представљају више од четвртину светске популације а у земљама у развоју и скоро 43 одсто радне снаге у пољопривреди.

Овај важан дан установљен је Резолуцијом Генералне скупштине Уједињених нација 62/136 2007. године.

Без обзира што је се Србија обавезала да ће женама са селу обезбедити равноправан приступ и потпуно учешће у структурама власти, као и глас приликом креирања развојних сеоских и пољопривредних политика, 14 година касније не постоје видљивији резултати на том пољу.

Левица на другој страни одаје признање женама на селу и кроз свој програм тражи препознавање значаја жена у пољопривреди.

Препознати улогу жена у пољопривреди подстицањем њиховог учешћа у пољопривредној производњи и побољшањем животних услова који ће допринети смањењу опште неједнакости између жена и мушкараца.

Национална програмска платформа “Србија за све” -> Нови модел економије

Циљ Међународног дана жена на селу је подизање свести о значају које жене имају у производњи, преради и безбедности највећег броја доступних прехрамбених производа.

Извор слике: Shutterstock