Декларација о борби за достојанствен рад

You are currently viewing Декларација о борби за достојанствен рад

У складу са статутарним и програмским документима и позицијама, даном оснивања Левице Скупштина покрета доноси

ДЕКЛАРАЦИЈУ О БОРБИ ЗА ДОСТОЈАНСТВЕН РАД

Мисао заговорника тзв. „слободног тржишта“, да ће друштву бити боље уколико политичке и економске елите додатно увећају своје богатство нема утемељење у пракси, и у протеклим деценијама доживела је потпуни пораз. Тржиште у постојећем систему не може да реши ниједан проблем, док на другој страни имамо пример интензивног раста социјалних неједнакости. Елите стичу профит и богате се на нездравим економским односима и тиме наносе штету нашим радницима и паорима, којима се одузима могућност да живе од плодова свог рада. Њихов допринос друштву не вреднује се на одговарајући начин и последице таквог приступа поготово постају изражене у старости и пензионерским данима.

Левица је одлучна у намери да се избори за промену таквог система и на тај начин заштити достојанство људи који желе да уживају у плодовима сопственог рада. Ми смо на страни социјално одговорне и солидарне привреде и снажно се залажемо за инклузиван приступ тржишту, побољшање радног окружења, радни век вредан живљења и достојанство у пензионерским данима. Посебно истичемо да се све већи број људи налази под повећаним стресом као пример узрочно-последичне везе због недовољно добрих услова рада. Одговоран послодавац има задатак да осигура радно окружење испраћено позитивним психофизичким захтевима, јер ће смањење стреса и дневног напора код запослених осигурати већи ниво продуктивности приликом извршавања радних задатака.

У борби за достојанствен рад Левица се залаже за:

усвајање новог и хуманијег Закона о раду
заштиту запослених од сваког облика узнемиравања и притиска, по политичкој или личној основи
поштеније зараде
остваривање права на синдикално организовање
добро и инклузивно радно место
унапређење радних права жена и њиховог радног положаја
сузбијање непоштених пословних пракси (нередовне исплате, рад „на црно“, лоши сигурносни услови на градилиштима…)
демократизацију радних односа
пензије које ће гарантовати достојанствену старост
системску подршку домаћим пољопривредним произвођачима