Декларација о еколошком патриотизму

You are currently viewing Декларација о еколошком патриотизму

Полазећи од чињенице да су климатске промене уско повезане са тржиштем које ставља профит изнад интереса наше воде, нашег ваздуха, наше природе, нашег села и наше земље;

Свесни да нагле промене климе доприносе честим елементарним непогодама, прекомерном загревању и необичним временским условима који угрожавају популацију биљака, животиња и људи;

Препознајући важност поштене енергетске и еколошке транзиције и улогу Србије у том процесу као највеће регионалне државе;

Узимајући у обзир природни и рурални потенцијал Србије;

Заговарајући нови економски модел на принципима одрживости, циркуларног приступа, фер трговине, међународне солидарности и патриотизма;

Верујући у развијену еколошку свест као истински одраз родољубља;

Преузимамо друштвену одговорност и као покрет доносимо

ДЕКЛАРАЦИЈУ О ЕКОЛОШКОМ ПАТРИОТИЗМУ

Члан 1.

Србији је потребна институција еколошког заштитника организована по локалном принципу, односно Омбудсман за природне ресурсе, животну средину и кућне љубимце.

Члан 2.

Вода не сме бити предмет интереса приватних компанија и приватизације. Наши водени ресурси су наше богатство. Левица се залаже за поништавање сваке концесије и приватизације водених добара, њихов повратак у јавну својину и заштиту уставним оквиром Републике Србије.

Свако има право на приступ чистој и питкој води! Инвестирати у јавне пројекте пречишћавања отпадних вода, канализационе инфраструктуре, доступности воде за пиће и контроле квалитета.

Члан 3.

У будућим изменама Устава укључити и члан која се односи на коришћење природних ресурса тј. ограничити негативан допринос природи и прописати да се од ње не сме узимати више него што износе укупни обновљиви потенцијали и капацитети екосистема.

Члан 4.

Даљи еколошки развој је незамислив без шире јавне партиципације и значајне демократизације друштвених и политичких процеса. Подржавамо формирање Комисије за одрживи развој и Савета за климатска питања, као и успостављање развојног модела планирања друштвеног напретка користећи демократске и еколошке принципе.

Члан 5.

Левица истиче потребу за преласком на циркуларне економске праксе, већим степеном одговорности за загађење ваздуха, смањењем коришћења пластике за једнократну употребу и успостављањем системских решења за постепено смањење и неутрализацију отпада (повезивање екологије и образовања, јачање еколошке свести, дуготрајније гаранције на производе и рециклажа).

Члан 6.

Достојанствен положај кућних љубимаца и јачање њиховог моралног и правног статуса заузима важно место у еколошком програму Левице, као и брига за добробит животиња у свим активностима од економског значаја.

Члан 7.

Пољопривредни приоритети Левице су прилагођавање климатским променама, прелазак на одрживе и органске праксе, ценовно приступачна и безбедна храна, искорењавање ГМО производа са нашег тржишта, изградња прехрамбене самодовољности и пољопривредног суверенитета, строжија контрола нелегалног риболова, обнова руралног значаја и развој сеоске инфраструктуре, подршка младима, особама са инвалидитетом и женама у сеоском животу и бављењу пољопривредним делатностима.

Члан 8.

Кључан фактор у борби против климатских промена је превенција пошто се енергетска транзиција не спроводи преко ноћи (климатска склоништа по угледу на Барселону, пројекти масовног пошумљавања, инвестиције у даљинско хлађење, развој рециклажне индустрије, очување ресурса, нулта толеранција према инвеститорском урбанизму…).

Члан 9.

Тежити према значајном смањењу друмског транспорта, развоју инфраструктуре у јавном интересу тј. значајној изградњи пешачких зона, бициклистичких стаза и брзих трака за возила градског превоза и јавних служби, обнови и даљем развоју инфраструктуре железничког саобраћаја.

Члан 10.

Прелазак на снабдевање енергијом из одрживих и обновљивих извора конципирати у складу са јавним интересом, доступним ресурсима и поштеном транзицијом за све.

Члан 11.

Коришћење нуклеарне енергије треба да буде предмет шире демократске расправе. Став Левице по питању изградње нуклеарне електране је опрезан, јер енергија добијена на тај начин није трајно решење и не доприноси изградњи суверенитета у околностима климатских и геополитичких превирања. Србија има велике природне потенцијале и сматрамо да управо они представљају искрену алтернативу за фосилна горива. Такође верујемо да актуелна власт са својим коалиционим партнерима нема тражено знање нити капацитета да руководи са нуклеарном електраном.

Тражимо од Владе Републике Србије да приступи Уговору о забрани нуклеарног оружја и потом да изврши његову ратификацију у Народној скупштини.

Члан 12.

Противимо се приступању Србије НАТО пакту и предузећемо све неопходне кораке како Србија никада не би постала чланица тог или било којег другог војног савеза.

Члан 13.

Декларација Левице о еколошком патриотизму је усклађена са програмским документима покрета: Национална програмска платформа „Србија за све“, Нови друштвени уговор, Србија на првом месту и Фискална стратегија.

Позивамо еколошка удружења, покрете и организације цивилног друштва да нам се придруже у борби за поштену транзицију, демократизацију друштвених и политичких процеса, очување биодиверзитета и екосистема, промене у складу са јавним интересом и интересом локалних заједница и примену позитивних пракси на међународном нивоу.

Обавезујемо се да ћемо својим јавним иступима бранити циљеве покрета наведене у овом и другим програмским документима.