Декларација о унапређењу положаја и заштити достојанства радника у здравству

You are currently viewing Декларација о унапређењу положаја и заштити достојанства радника у здравству

Од оснивања покрета трудили смо се да стајемо у заштиту свих људи који живе од свог рада, без обзира на радно место, степен образовања или функцију од важности за јавни интерес. У систему здравствене заштите ради више од 120 хиљада људи.

Држава је од јануара 2022. године применила раст плата у здравству за 8%. У овом тренутку не постоји званична информација колико износи просечна плата у систему здравствене заштите, али смо кроз контакт са синдикалним представницима упознати да се она за медицинске сестре и техничаре креће у распону од 57.000 до 61.000 динара. Говоримо о највећем броју запослених из система здравствене заштите. Висина плате условљена је степеном и врстом послова. Просечна плата на нивоу републике у новембру 2021. године износила је 69.136 динара.

На другој страни имамо хигијеничаре, помоћно особље и запослене у техничким службама чија се цена рада креће испод минимално прописане зараде према важећем коефицијенту. Износ плате до тзв. „минималца“ се допуни тако што директори здравствених установа два пута месечно требују додатна средства од Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО). По чему један хигијеничар у здравственој установи заслужује плату у износу законски прописаног минимума? Ради се о људима који се налазе у регуларном радном окружењу са медицинским радницима, што подразумева и руковање са инфективним материјалом. Постојећи систем у вредносном смислу понижава хигијеничаре и запослене на осталим изнад наведеним и сличним пословима, док у исто време имамо чињеницу која говори да би се без њих читав здравствени систем урушио за мање од 24 часа.

Најзад и никако мање важно. Највећи број радника у здравству није задовољан условима рада и зарадом. Цене трошкова живота, пораст цена на мало и инфлација у прошлој години обезвредили су свако повећање, како током прошле године тако и када говоримо о овом јануарском повећању. Све је додатно отежано појављивањем глобалне Ковид-19 пандемије, јер у здравству није могуће радити од куће и преко интернета. Нешто боља ситуација је када говоримо о лекарима специјалистима чије се плате са јануарским повећањем крећу у распону од 111.000 до 121.000 динара, али ни то није довољно уколико желимо да у Србији задржимо најбоље стручњаке у њиховој области рада.

Наши предлози:

  • Почетна минимална плата у здравственом систему не сме да буде мања од износа минималне потрошачке корпе1, односно просечна плата у систему здравствене заштите не сме да буде мања од вредности просека на републичком нивоу.
  • Плате подизати пропорционално и у складу са претходним предлогом. Њихов даљи раст усклађивати на кварталном нивоу и такође на пропорционалној основи.

За живот вредан живљења и достојанство у пензионерским данима!


1 према званичном податку из новембра 2021. године минимална потрошачка корпа је износила 41.238,43 динара