frontmladih ФРОНТ МЛАДИХ

Вељко Бојовић

Национални координатор

Сергеј Николић

Координатор за Град Београд

ЗА МЛАДЕ:

ПРОСВЕТА

Образовање финансирано из јавних средстава, од вртића па све до студија.

КУЛТУРА

Приступ култури и културном садржају, ради што квалитетнијег развоја сваке младе особе и задовољавања личних културних потреба.

СПОРТ

Инвестиције у развој женског, аматерског, рекреативног и школског спорта.

ЗДРАВСТВО

Квалитетна и приуштива здравствена заштита, уз стављање нагласка на превенцију, ментално здравље младих, доступност услуга и изградњу система солидарности.

ПОСАО

Побољшање радног положаја младих, њихове финансијске сигурности, као и сигурности запослења. Радно место не сме бити условљено партијском књижицом или страначким ангажманом. Радни век младих итекако може бити бољи, поштенији и сигурнији.

БУДУЋНОСТ

Плодови информационо технолошког развоја за све, улагања у младе научнике и развој занимања 21. века.

ЖИВОТ

Здрава животна средина, мобилност у јавном интересу и одржив развој.

ИНСТИТУЦИЈЕ

Сузбијање криминала и корупције, владавина права, демократизација друштвених и политичких процеса, децентрализација, неутрализација социјалне кризе, те медији ослобођени сваког политичког притиска.

РАВНОПРАВНОСТ

Бољи друштвени положај жена, ЛГБТ+ популације, особа са инвалидитетом и ромске заједнице. То је друштво једнаких могућности и прилика.

ИЗДВОЈЕНО ИЗ ПРОГРАМА:
1

Нови Закон о младима

Усвојити нови Закон о младима, оријентисан према потребама младих, побољшању њиховог друштвеног положаја и статуса.

2

Промена система финансирања

Развити посебан, независан од политичких притисака и инклузиван систем за финансирање организација и активности младих.

3

Безбедан простор око школа

Осигурати „безбедан простор“ око основних и средњих школа у чијој близини од најмање 500 метара не сме да се налази ниједна кладионица или коцкарница.

4

Симболичне цене улазница за културно-забавне манифестације

Увести симболичне цене улазница за посете културно-уметничким и спортским манифестацијама до навршене 24 године живота.

ВЕСТИ:

АРХИВА ВЕСТИ »

Идемо, за !