ГО Београд: Инклузивна и квалитетна заједница за све

  • Post published:27. јануара 2022.
  • Post category:Београд
You are currently viewing ГО Београд: Инклузивна и квалитетна заједница за све

Градски одбор Београд је упутио званичан допис институцијама на нивоу града и државе, у складу са програмским опредељењем о неопходности постојања инклузивних и квалитетних заједница за све.

Упућеним дописом градски одбор је предлажио покретање пројекта „Заједница за све“ на територији Града Београда, ради подршке особама које се суочавају са различитим потешкоћама и изазовима. Ниједној власти која за себе тврди да је одговорна не може бити прихватљиво постојање маргинализованих или од стране друштва у целости одбачених група.

Реализацијом пројекта свака градска општина на нивоу Града Београда добиће три канцеларије за системску подршку маргинализованим групама и жртвама различитих облика дискриминације и насиља. Такође, реализација пројекта осигурава посао за велики број младих људи, њихов останак у Србији и стварање одговорних и хуманих појединаца који сопственим радом доприносе инклузивној и квалитетнијој заједници за све.

За реализацију пројекта потребно је рационалније управљање са средствима намењеним за потребу социјалне политике, боља прерасподела простора у поседу града или градске општине, као и издвајање додатних средстава. Додатна средства могу да се обезбеде кроз реформу политичког система на нивоу града и значајно смањење градске бирократије.

Конкретно предлажемо:

Отварање канцеларија на нивоу градских општина за оснаживање девојчица и жена и подршку девојчицама и женама жртвама породичног и/или партнерског насиља. У овим канцеларијама је неопходно осигурати дневни временски рад и телефон сталне доступности.
Отварање канцеларија на нивоу градских општина за оснаживање особа са инвалидитетом и потешкоћама у развоју, као и за оснаживање њихових родитеља са којима је важно радити на припреми за будуће изазове.
Отварање канцеларија на нивоу градских општина за подршку и оснаживање лица из других маргинализованих група.

Наш покрет се генерално залаже за успостављање оваквог пројекта на националном нивоу.

Градски одбор Београд