И предузетнице су маме!

You are currently viewing И предузетнице су маме!

Подржавамо Иницијативу за права жена које обављају самосталну делатност покренуту од стране удружења “Маме су закон” и Дигиталне заједнице.

Иницијатива се односи на право примања пуног износа накнаде за предузетнице које одлуче да у току трудничког не одјаве обављање делатности, правичан обрачун којим би предузетнице имале уплаћене доприносе за обавезно социјално осигурање у току породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, једнакост у коришћењу права одсуства са рада ради неге детета и право преноса одсуства са рада ради неге детета на партнера.

Предложене мере за циљ имају изједначавање положаја предузетница са запосленим женама и допринос политици наталита, па Левица позива одговорне да што пре уваже предлоге изнете у оквиру ове иницијативе.

Овде можете преузети цео текст иницијативе.

Извор слике: Партнери Србија