Инфостан држи Београђане у дужничком ропству

You are currently viewing Инфостан држи Београђане у дужничком ропству

Након увида у информације од јавног значаја које су достављене на захтев председника покрета Слободана Миловановића, Левица има дужност да реагује и упозори Београђане да их систем обједињене наплате – тзв. „Инфостан“, држи у дужничком ропству.

Дужничко ропство је исправан назив када просечан дуг Београђана на име рачуна за Инфостан износи 35.410,23 динара, односно када имамо податак који говори да се против 272.190 грађана Београда води извршни поступак због немогућности да исплате своје дугове на име Инфостан рачуна. Није занемарљив ни податак који говори да се 5.647 судских поступака односи на потраживања Инфостана.

Левица верује да систем обједињене наплате не треба да постоји, јер у друштву у којем владају беда и сиромаштво такав приступ додатно доприноси угрожавању основних економских права.

Одговор ЈКП “Инфостан технологије” на
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја