Инклузивна и квалитетна заједница за све

You are currently viewing Инклузивна и квалитетна заједница за све

Левица је упутила званичан допис институцијама на нивоу града Београда и државе, у складу са програмским опредељењем о важности постојања инклузивних и квалитетних заједница за све.

Упућеним дописом предложили смо покретање пројекта „Заједница за све“ на територији Града Београда, ради подршке особама које се суочавају са различитим потешкоћама и изазовима. Ниједној власти која за себе тврди да је одговорна не може бити прихватљиво постојање маргинализованих или од стране друштва у целости одбачених група.

Реализацијом пројекта свака градска општина на нивоу града добиће три канцеларије за системску подршку маргинализованим групама и жртвама различитих облика дискриминације и насиља. Истовремено, тиме се осигурава посао за велики број младих људи, њихов останак у Србији и стварање одговорних и хуманих појединаца који сопственим радом доприносе инклузивној и квалитетнијој заједници за све.

За реализацију пројекта потребно је рационалније управљање средствима намењеним за социјалну политику, боља прерасподела простора у поседу града или градске општине, као и издвајање додатних средстава. Додатна средства могу да се обезбеде реформама градског политичког система и значајним смањењем градске бирократије.

Левица конкретно предлаже:

Отварање канцеларија на нивоу градских општина за оснаживање девојчица и жена и подршку девојчицама и женама жртвама породичног и/или партнерског насиља. У овим канцеларијама осигурати целодневни временски рад и телефон сталне доступности.
Отварање канцеларија на нивоу градских општина за оснаживање особа са инвалидитетом и потешкоћама у развоју, као и за оснаживање њихових родитеља са којима је важно радити на припреми за будуће изазове.
Отварање канцеларија на нивоу градских општина за подршку и оснаживање лица из других маргинализованих група.

Левица се такође залаже за постепено ширење предложеног пројекта на национални ниво.