Левица је савезник девојчица и жена у Србији

You are currently viewing Левица је савезник девојчица и жена у Србији

Левица упућује искрену осмомартовску честитку свим девојчицама, студенткињама, радницама и пензионеркама.

Ми поносно стојимо на позицији борбе за достојанство и права девојчица и жена, односно у Србији не сме бити толеранције за било који облик дискриминације и насиља. Левица заговара безусловну заштиту репродуктивних и сексуалних права и живот ослобођен окова несигурности и понижења са којима се девојчице и жене суочавају свакодневно.

Девојчице и жене неће бити саме у својим борбама, и то полазећи од уверења да никаква промена система није могућа уколико слобода не буде освојена заједно, од стране солидарних жена и мушкараца који су непоколебљиви у намери да створе Србију за све.

Шта Левица нуди девојчицама и женама у Србији?

  1. Упознај се прво са нашим основним програмом / Друштвени положај жена.

2. Усклађивање а не избор између каријере и материнства, бољи приступ сигурним кућама и достојанствен живот у свим околностима (инвалидитет, сексуална оријентација или припадност некој трећој мањинској групи) / Друштвена и социјална правда.

3. Образовни систем ослобођен предрасуда, узнемиравања и насиља, доступност сексуалног образовања у каснијим разредима основне школе и сексуалног саветовалишта од првог разреда средње школе / Образовање, наука и култура.

4. Санкционисање дигиталних платформи за нереаговање на садржаје који подстичу друштвену и социјалну неједнакост и говор мржње / Информационе технологије.

5. Одговарајући приступ превентивној здравственој заштити, бесплатан приступ прекиду трудноће, заустављање акушерског насиља и увођење дојења у јавне здравствене програме и политике / Здравство.

6. Ефикаснија заштита од мобинга на радном месту, два дана менструалног одсуства и прилагођавање радног места за обављање менструалне хигијене / Положај и права радника.

7. Укидање пореза на менструалне производе и подршку женама у пољопривреди. / Нови модел економије.

8. Могућност за равноправно учешће у друштвеним и политичким процесима / Политички систем.

9. Чишћење безбедносних служби од извршилаца партнерског и породичног насиља / Безбедносна политика.

10. Инвестиције у женски спорт / Спорт.

11. Отварање локалних канцеларија за оснаживање девојчица и жена и подршку жртвама насиља / Нови друштвени уговор -> Политика активног запошљавања -> Заједница за све.