Министарко Грујичић, ваш посао је да радите у јавном а не у приватном интересу

You are currently viewing Министарко Грујичић, ваш посао је да радите у јавном а не у приватном интересу

Усвајањем најављених измена и допуна Закона о здравственом осигурању лекари опште праксе имаће право да одреде боловање у трајању од највише две недеље, након чега излазак на комисију постаје обавеза за свако наредно продужење одсуства са посла.

Министарка здравља, др Даница Грујичић, нова законска решења правда “незадовољством привреде”, јер “радници услед болести предуго одсуствују са посла”.

Све то у земљи где је широко распрострањена пракса прековременог и викенд неплаћеног рада, мобинга, психичког малтретирања, рада без адекватне заштите, паузе или дана одмора, плата које не покривају ни минималну потрошачку корпу, у земљи где запослени на својим радним местима падају у несвест од премора или умиру, у земљи где радници раде највише часова недељно у Европи.

Левица подсећа министарку Грујичић да је њена позиција уско повезана са јавним здравственим, радним и социјалним интересом а не интересом приватног капитала. Поред тога, лична претпоставка о постојању законских злоупотреба није чињеница нити икакав доказ да оне заиста и постоје у ширим размерама.

Србији је потребна свеобухватна промена социо-економског законодавства у корист свих укључених страна, односно грађана, привреде и државе. Таква промена је искључива према сваком облику радне експлоатације и пружа системску заштиту против послодаваца који мисле да су изнад закона и ове државе.

То је правац у којем нам је прихватљиво спровођење реформи.