Млади су највише изложени сиромаштву

You are currently viewing Млади су највише изложени сиромаштву

Истраживање Београдског центра за људска права показује како чак 75% младих једва саставља крај са крајем.

Поред тога, ово истраживање је показало и да већина младих живи са родитељима тј. да се касније осамостаљује у односу на највећи број вршњака из других европских држава, као и да су просечне зараде младих старости од 15 до 29 година за 16% мање у односу на општи просек.

Ови подаци за Левицу нису изненађење и из тог разлога нудимо конкретан програм за младе, њихово раније осамостаљење и останак у Србији.

Програм нашег покрета је инклузиван и посебно оријентисан према омладинској популацији и њиховим објективним потребама, што га чини најопширнијим таквим документом у нашој земљи и гарантом постепеног смањења сиромаштва код младих.

Извор слике: Pixnio