БЕЗБЕДНОСНА ПОЛИТИКА

Левица се залаже за:

» реформу безбедносног сектора

Поверење у институције безбедносног система, првенствено у војску и полицију, не можемо вратити преко ноћи. Од кључне је важности да се направи план и затим започну реформе у безбедносном сектору, које треба спроводити на темељу потпуно нове визије и одговорне према јавном интересу безбедносне политике. Управо Левица заговара такав приступ реформама. Предлажемо отварање широке јавне расправе и приступање ревизији законодавног оквира, преко унапређења закона, подзаконских аката и прописа везаних за рад агенција и питања из сфере безбедности. Нагласак ставити на департизацију безбедносних служби и позитивну селекцију кадрова. Што се тиче наше војске тј. војне и одбрамбене политике, подржавамо јачање улоге и значаја билатералне сарадње, као и наставак међународне сарадње са традиционалним партнерима, на начин који не угрожава неутралност и суверенитет Републике Србије. Такође, начелно пружамо подршку демилитаризацији и поготово процесу денуклеаризације великих војних сила, али разумемо специфичне регионалне и геополитичке околности и зато је важно одржавати и јачати капацитете Војске Републике Србије, у мери која ће осигурати неповредивост наших граница. Циљ Левице је да Србија у сваком тренутку има могућности да одговори на све изазовне ситуације – организовани криминал и корупцију, тероризам, угроженост виталних националних интереса, сигурност људи и животиња итд.

ПРЕДЛОЗИ ЛЕВИЦЕ

 • Усвојити дугорочни Акциони план развоја и реформе безбедносних служби у својству алтернативе за недовољно обухваћену Стратегију националне безбедности.
 • Порадити на развоју и ефикасности система цивилне заштите.
 • Радити на томе да припадници војних и полицијских агенција имају довољно могућности за професионално усавршавање, кроз обавезне годишње тестове за проверу знања и оперативне способности.
 • Обезбедити одговарајуће материјално вредновање и повећање плата припадницима војске и полиције који обављају активности вишег степена залагања, тешкоће и ризика.
 • Улагати у јачање криминалистике и форензике.
 • Очистити безбедносне службе од извршиоца партнерског и породичног насиља и од појединаца који у својој историји имају непрофесионално и агресивно понашање приликом обављања службене дужности.
 • Увести институцију потпуно независне унутрашње контроле МУП-а и Министарства одбране, тако да министри, Директор полиције, Начелник генералштаба и други претпостављени немају могућност утицаја на избор руководилаца и ток и исход истраге.
 • Онемогућити да партијски и политички чиниоци утичу на напредовање, кадровску и професионалну судбину припадника полиције.
 • Спречити могућност злоупотребе дневница и прековременог рада.
 • Образовати независну комисију која ће имати задатак да истражи и коначно расветли сва политички мотивисана убиства из прошлости.
 • Донети ригорозан закон који се односи на спречавање насиља на спортским манифестацијама: Формирати регистар за преступнике, на први озбиљнији испад забранити на трајној основи присуство спортским догађајима и осигурати да сваки спортски догађај професионалног карактера буде испраћен са одговарајућим бројем припадника органа реда и камера које надзиру понашање на трибинама.
 • У континуитету спроводити кампање на тему безбедног понашања у саобраћају.
 • Одустати од покушаја да се успостави биометријски надзор – постоји реална опасност да ће прикупљени подаци бити злоупотребљени, али је и чињеница да само постављање такве технологије значајно угрожава право на приватност.
 • Оштром казненом политиком спречити деловање и рад верских секти.
 • Успоставити принцип нулта толеранције за нарко дилере и поготово лица која продају наркотике у близини школа и малолетницима.
 • Посветити пажњу сузбијању малолетничке деликвенције и посебан акценат ставити на превентивне програме и програме подршке.
 • Одржати референдум на тему војне неутралности, односно питати људе да ли подржавају постојећи облик делимичне неутралности, и уколико одговор буде одричан, разрадити план за успостављање потпуне војне неутралности и додатно ограничити сарадњу са војним савезима.
 • Поново увести макар и минималну обавезу служења војног рока.
 • Спровести стриктну деполитизацију војске и ограничити ресорног министра на надлежности у политици одбране, дистрибуцији и набавци опреме и наоружања, управним и финансијским питањима, контроли функционисања система одбране и законодавним иницијативама.
 • Променити начин функционисања наменске индустрије и надаље се усресредити на задовољавање сопствених потреба.