ДРУШТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ПРАВДА

Левица се залаже за:

» инклузивно друштво једнаких могућности за све

» живот ослобођен окова дискриминације и насиља за сваког појединца

» одговарајући ниво друштвене и социјалне бриге

Од увођења вишестраначја на власти се смењују политичари који су допринели да Србија постане држава ограничених политичких и цивилних слобода, друштвене и социјалне неправде и растуће економске неједнакости. Левица се залаже за промену таквих околности и изградњу Србије солидарности на вредностима достојанства, правде и сигурности за сваког појединца. Ова програмска област надовезује се на Нови модел економије и нуди конкретан план за успостављање друштвене и социјалне правде. Како у три корака доћи до достојанственог, праведног и сигурног живота за сваког појединца? Левица има одговор на ово питање. Први корак се односи на реформу водоводне и канализационе мреже и енергетског сектора. Приступ води, електричној енергији и грејању посматрамо као једно од основних људских права и потребно је извршити структурне промене у надлежним предузећима тако да се никоме не може ускратити приступ овим услугама, уз прецизирање институционалних механизама за наплату потраживања у корист државе. Битно је да таква реформа укључи репрограм и могући отпис потраживања за презадужене кориснике из социјално угрожених категорија. Други корак подразумева гаранцију сигурности крова над главом и постојања адекватне социјалне бриге. У погледу стамбене политике верујемо да свако има право на приступачан и топао дом, на шта се конкретним предлозима надовезује и следећа програмска област (Екологија). Левица има стратегију за потпуну неутрализацију бескућништва и смањење броја подстанара у корист трајног скућавања. У нашем стамбеном програму водили смо рачуна и о интересима социјално угрожених појединаца, закупаца, младих брачних парова и генерално младих. На пољу социјалне бриге припремили смо низ решења и ставили акценат на реформу Банке хране, породичну политику и интересе најстарије популације. Трећи корак је инклузија и она се постиже спровођењем мера које одговарају интересима особа са инвалидитетом и потешкоћама у развоју, ЛГБТ+ заједнице и мањинске популације. У Србији живи око 10% особа са инвалидитетом и потешкоћама у развоју и њима постојећа друштвена клима заједно са баријерама намеће системску сегрегацију, почевши од поласка у школу, затим покушаја да се запосле и најзад приликом обављања дневних обавеза. Лицима из тог дела популације није омогућено да воде живот у складу са личним потребама и важно је да се то што пре промени. На другој страни имамо удружења за заштиту и побољшање ЛГБТ+ права која у последње две деценије нису направили значајнији искорак у интересу своје популације, али то исто није урадила ни Ана Брнабић у улози Председнице владе у два мандата, високопозициониране функционерке Српске напредне странке и декларисане припаднице ЛГБТ+ заједнице. Левица ће у свом деловању подржавати све добронамерне људе из заједнице, у њиховим борбама и напорима да се изборе за друштвену једнакост. Такође, заговараћемо отворено и без компромиса боље, инклузивније и солидарније друштво за лица из мањинских заједница.

ПРЕДЛОЗИ ЛЕВИЦЕ

ГРАЂАНСКА ПРАВА И СЛОБОДЕ

 • Изгласати нови Закон о забрани дискриминације ради ефикасније заштите права на достојанство, правду и сигурност.
 • Пред законом и у остваривању права сваки грађанин заслужује једнак третман, без обзира на лична опредељења и припадности.
 • Темељном реформом водоводне и канализационе мреже и енергетског сектора осигурати систем повољне и поштене наплате, као и репрограм или отпис постојећих дугова презадуженим корисницима.
 • Заговарамо демократске вредности и толеранцију – плурализам, право на другачије мишљење и пуно уважавање различитости.

СТАМБЕНА ПОЛИТИКА

 • Заштитити право на дом најпре јачањем законодавног оквира па потом и новим уставним изменама.
 • Покренути програм бенефицираног становања по угледу на Финску и тиме направити значајан искорак према неутрализацији бескућништва.
 • Инвестирати у покретање изградње колективних стамбених јединица за трајно збрињавање радно онемогућених бескућника и лица која су услед непредвиђених околности остала без стамбеног простора.
 • Обезбедити у кратком року 10.000 друштвених станова за социјално угрожене из стамбених јединица где реконструкција није исплатива или изводива, поступком нове градње и пренаменом постојећих простора у државном власништву.
 • Формирати Фонд за стамбена питања који ће издавати бескаматне кредите у циљу промоције становања у монтажним кућама и трајног скућавања појединаца и целих породица, на просторима који за потребу реализације пројекта требају унапред да буду опредељени од стране локалних институција.
 • Пројектом прелазног смештаја омогућити младима да након успешно завршених студија у наредне две године наставе становање у изабраном студентском дому, на писани захтев и према пратећим могућностима (број слободних места, просек и слично).
 • Младим брачним паровима осигурати двогодишњи приступ средствима у висини месечне закупнине, као и средствима у износу од 40% трошкова нове некретнине ако се одлуче за куповину стамбене јединице.
 • Контролисати тржиште закупа некретнина и самим тим осигурати право на приуштиво становање – успоставити контролу над кретањем цена и регулисати тржиште најма тако да трошак озакоњења тог односа не буде на закупцу (нагласак стављамо на дугорочни најам).

СОЦИЈАЛНА ПРАВДА

 • Подржати реформу и процес реорганизације националне мреже Банке хране – Банка хране има задатак да осигура право на здрав и квалитетан дневни оброк (посебно водити рачуна о потребама становништва у руралним подручјима).
 • Регулисати прописе за трговинске ланце и обавезати их да прехрамбене производе при истеку рока коришћења уступе локалном огранку Банке хране или народне кухиње.
 • Социјално угроженим појединцима обезбедити право на одрживе врсте огрева.
 • Уводити постепено низ бенефиција за наше најстарије након навршене 60 године живота, укључујући право на бесплатно коришћење јавног превоза, ниже цене прехрамбених производа и лекова, као и право на годишњи боравак у бањи финансиран из јавних средстава.
 • Институционализовати нови систем неге старих лица да бисмо као друштво појединцима и њиховим старатељима олакшали избор професионалне услуге и према личним жељама омогућили смањење укупних трошкова и дужи останак у кућном окружењу.
 • Увести прецизне евиденције корисника социјалне помоћи и изменити релевантне одредбе Кривичног законика са намером да се онемогући и најоштрије казни свака злоупотреба.
 • Уврстити у Закон о социјалној заштити обавезу центрима за социјални рад да морају обићи одређени број корисника дневно, недељно и месечно.
 • Повећати смештајне капацитете у сигурним кућама за жене, децу, жртве породичног насиља и лица из ЛГБТ+ заједнице и обавезно прилагодити објекте кућним љубимцима, особама у колицима и теже покретним лицима.
 • Национализовати пружање погребних услуга и одмах умањити намете по пропорционалном принципу за 25%, јер нико за живота не треба да размишља да ли ће његова породица, односно сам појединац ако се ради о особи која нема ближње, имати уштеђевине или довољно средстава за достојанствен испраћај.

ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И ПОТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ

 • Усвојити Закон о регистру особа са инвалидитетом зарад лакшег утврђивања података и потреба.
 • Образовати институцију Омбудсмана за особе са инвалидитетом.
 • Прилагодити јавне просторе и институције особама са инвалидитетом и потешкоћама у развоју, старим и тешко покретним лицима, глувим особама и особама са оштећењем вида.
 • Личног пратиоца, педагошког асистента и персоналног асистента третирати као неопходну помоћ и право.
 • Оформити регистар са релевантним информацијама о доступности стамбених објеката прилагођених за вођење самосталног живота особа у колицима.
 • Подржавамо покретање програма доделе новчане помоћи намењене за адаптацију дома, јер ће држава тиме истински стати иза особа са инвалидитетом и квалитетном непосредном мером их охрабрити за вођење самосталног живота.
 • Изједначити знаковне са говорним језицима у складу са Конвенцијом о правима особа са инвалидитетом УН.
 • Глува лица код којих је утврђено постојање озбиљнијег оштећења слуха морају имати право на рефундацију трошкова насталих куповином слушних апарата.
 • Према стварним потребама отварати нове дневне боравке за особе са потешкоћама у развоју и реновирати постојеће пратећи високе међународне стандарде.
 • Реализовати националну кампању за рано откривање аутизма којом би родитеље на време припремили за животне изазове.
 • Оснажити са јавним средствима особе са ретким стањима и њихове старатеље који током живота наилазе на комплексне изазове.
 • Особама са ретким и урођеним стањима држава има дужност да гарантује редовно годишње право на бањску негу.
 • Гарантовати право на месечни доходак у вредности републичког минималца за старатеље који се брину о особама са тежим облицима инвалидитета или потешкоћама у развоју.
 • Установити систем награђивања учитеља и наставника ако у свом разреду имају дете са инвалидитетом или потешкоћама у развоју.
 • Прецизније дефинисати распон подстрека за запошљавање, систем награђивања послодавца за прекорачење минимално прописане квоте запослених и награђивање послодавца за успешна решења и добру праксу на пољу запошљавања особа са инвалидитетом и потешкоћама у развоју.
 • Издвајањем јавних средстава подржати покретање националног фестивала филма који ће укључити сав видео материјал са идејом већег учешћа особа са инвалидитетом и потешкоћама у развоју у сфери филмске индустрије.
 • Унапредити спорт за лица из заједнице.

ПОРОДИЦА И ПОПУЛАЦИОНЕ МЕРЕ

 • Финансирати из јавних средстава сваки покушај вештачке оплодње.
 • Спроводити промотивне кампање усвајања деце за парове који из медицинских разлога нису у прилици да се остваре у улози биолошких родитеља.
 • Зауставити погрешну праксу издвајања деце из биолошких у хранитељске породице и истим средствима помоћи да породица остане на окупу и стане на своје ноге.
 • Основати Алиментациони фонд који ће бити гарант заштите права деце разведених родитеља – евентуално оснивање Алиментационог фонда је прилика да раскрстимо са неодговорним понашањем родитеља и неплаћањем алиментације.
 • Увођењем критеријума удаљености повећати број локалних самоуправа са породилиштима.
 • Боловање ради порођаја и касније неге детета омогућити свакој жени која уђе у шести месец трудноће, а на којем потом треба да се налази све док дете не наврши годину дана живота.
 • Обавезати послодавца на исплату пуне зараде за време трајања боловања ради порођаја и касније неге детета, или уколико је у питању жена која се не налази у заснованом радном односу, држава мора преузети терет исплате на себе, макар у висини законски прописаног минималца.
 • Омогућити родитељима право на четири недеље потпуно плаћеног одсуства током друге и треће године живота детета (ово мора важити за оба пола).
 • Дуплирати износ паушала за набавку опреме и покренути праксу исплате на свака четири месеца у првих годину дана живота детета.
 • Смањити цензус за дечји додатак, увећати давања са тенденцијом годишњег раста и укинути ограничење на основу броја деце – у овом тренутку пето и свако наредно дете не остварује право на додатак осим уколико неко од прва четири детета није претходно изгубило то право.

ЛГБТ+

 • Озаконити истополне заједнице усвајањем Закона о регистрацији животног партнерства.
 • Иницирати дијалог са представницима трансродних особа и договорити решења за бољу правну и системску заштиту лица у поступку транзиције и лица која су претходно извршила транзицију.

МАЊИНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

 • Србија треба да води политику активне друштвене инклузије мањинских заједница.
 • За децу из мањинских заједница осигурати доследну примену права на неповредивост наставе и комуникације на матерњем језику.
 • Посветити се системској заштити и активном раду на побољшању положаја лица из ромске популације која су често дискриминисана и по више основа.

ИЗБЕГЛИЦЕ И НАШ ОДНОС ПРЕМА МИГРАНТСКОЈ КРИЗИ

 • Решити статус и побољшати услове живота интерно расељених и прогнаних лица са Косова и Метохије, као и избеглих, расељених и прогнаних лица из Босне и Херцеговине и Хрватске.
 • Ревидирати споразум са Фронтексом и законски ограничити овлашћења и појачати одговорност ове међународне агенције у погледу односа према избеглицама на територији наше земље.
 • Осигурати пун приступ образовним, здравственим и другим јавним услугама, независно од боравишног статуса.
 • У складу са нашим могућностима и водећи рачуна о важности хуманог односа према људима у невољи, залажемо се за повећање смештајних капацитета и бољу понуду слободног садржаја у прихватним центрима и центрима за азил.
 • Понудити уточиште и избеглицама које не долазе из ратом захваћених подручја, односно жртвама трговине људима и прогона на основу пола и сексуалне оријентације.