ДРУШТВЕНИ ПОЛОЖАЈ ЖЕНА

Левица се залаже за:

» конкретне политике полне равноправности

Постојећи економски систем ствара погрешну слику према којој је све око нас тржиште и то се у појединим европским и развијенијим светским државама односи и на женско тело. Борба за родну равноправност је питање од јавног интереса и из тог разлога програм Левице заснива се на историјским борбама међународног женског покрета за успостављање економске и политичке равноправности полова, равноправности на радном месту, солидарности између полова, као и борби против сексуалних и других врста насиља и дискриминације. Са друге стране, женски покрет у Србији суочава се са комплексним и још увек тешко премостивим изазовима, који се јављају као последица погрешног схватања борбе за женска права и ми у својим ставовима полазимо првенствено од претпоставке како такве борбе припадају истински непоколебљивим појединцима, дакле не само женама већ и мушкарцима, ради промене система на снази и имплементације наших програмских циљева. Предложеним решењима истичемо подршку успостављању друштвених односа у којима се права жена неће доводити у питање и Србију без мизогиније, сексизма и толеранције за било какав облик насиља над девојчицама и женама.

ПРЕДЛОЗИ ЛЕВИЦЕ

 • Прогласити 8. март за државни празник.
 • На пољу безбедности деловати са намером да се искорени трговина људима и било какав други облик репродуктивног и сексуалног искоришћавања девојчица и жена.
 • Забранити рад стриптиз клубова.
 • Применити шведски приступ проституцији: декриминализовати продају и криминализовати куповину сексуалних услуга.
 • Процесуирати макрое којима је место иза решетака а не на медијима са националном фреквенцијом.
 • Одустати од намере да се легализује сурогат материнство.
 • Формирати радну групу са посебним задатком да идентификује и забрани приступ интернет сајтовима који садрже елементе насилне порнографије.
 • Допунити Кривични законик одговарајућим санкцијама и на тај начин се супроставити сексуалном узнемиравању на интернету.
 • Увести у наше законодавство хемијску кастрацију и комбиновати је са ригорозним затворским казнама за најтежа кривична дела која спадају под угрожавање права на полне слободе – на овај начин ћемо у значајној мери спречити појаву вишеструких повратника.
 • Пооштравањем забране контакта и зависно од околности обавезном наногицом, женама које су изложене претњама и узнемиравању од стране бившег партнера, гарантовати безбедност и пуну заштиту.
 • Израдити акциони план који ће помоћи да се препозна и реши проблем вишеструко дискриминисаних жена – ромкиња, жена са инвалидитетом, жена из ЛГБТ+ популације и жена из мањинских верских заједница.
 • Успоставити бесплатне и 24 часа доступне телефонске линије за жене које желе да пријаве партнерско и породично насиље.
 • Правовремено и посредством јавних канала комуникације информисати жртве сексуалног узнемиравања и насиља о системским могућностима за бесплатно правно саветовање, на које остварују право у складу са Законом о бесплатној правној помоћи (циљ је додатно охрабрити жртве да иступе и пријаве партнерско и породично насиље).
 • За жене које излазе из насилног односа осигурати постојање квалитетне неге, психолошко саветовање и опоравак према пратећим потребама и институционалним могућностима.
 • Женама жртвама партнерског и породичног насиља осигурати пуну заштиту у оквиру институција система, односно право на развод и додељивање старатељства по скраћеној процедури.
 • Спроводити програме обуке за све оне који потенцијално могу да дођу у контакт са жртвама насиља.
 • Развити и потом јачати механизме контроле рада полиције да би се осигурала исправност њиховог поступања, од званичне пријаве па све до теренске интервенције, и то водећи се сазнањима да многе жртве насиља имају притужбе на поступање припадника полиције.
 • Девојчице имају право на здраво и срећно детињство и зато што пре отпочети са борбом против дечјих и уговорених бракова за које мора постојати нулта толеранција.
 • Радити на успостављању одговарајуће економске подршке за самохране мајке, као и за девојчице и жене које излазе из ланца трговине људима и проституције.
 • Одлучно се борити против свих облика објективизације женског тела у јавности.