МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКА СОЛИДАРНОСТ

Левица се залаже за:

» реформу ПИО фонда

» бригу о социјалном стандарду старије популације

Члан 70. Устава Републике Србије наводи да је држава одговорна за економску сигурност пензионера. Стварност је на жалост сурова и наши најстарији су суочени са озбиљним потешкоћама у погледу могућности да задовоље макар и своје најосновније животне потребе. Ситуација ће у наредним годинама постати још гора и дугорочно гледано постојећи начин функционисања ПИО фонда није одржив. Наш пензиони систем осликава све недостатке модела уведеног за време бивше државе, а који је оставио могућност за бројне и данас присутне злоупотребе. Издвојићемо питање пољопривредних осигураника и пензионера где потпуно нестварно звучи податак да држава на име доприноса има потраживања већа од 1,5 милијарди евра, од чега је најмање 95% ненаплативо, док са друге стране највећи број пољопривредних пензионера добија бедне пензије износа од око 12.000 динара месечно. Срж проблема лежи у томе да су пољопривредници као осигураници деценијама уплаћивали идентичан износ доприноса, независно од тога колико земље поседују. Левица подржава реформе ПИО фонда засноване на професионалном управљању, флексибилности, одрживости и едукацији. Наша кључна залагања односе се на смањење политизације пензија, исправљање свих неправди и нагомиланих проблема унутар пензионог система, али и јачање принципа самодовољности и одговорности. Пензије нису заслуга политичара већ неотуђиво и кроз радни век стечено право и елите са полугама власти често злоупотребљавају ту чињеницу. Са друге стране, држава треба да буде гарант социјалне сигурности најстаријих грађана који живе без икаквих прихода, пензионера са најнижим пензијама и пензијама значајно нижим од законом одређене минималне зараде, као и корисника инвалидских пензија. Искрено верујемо у важност унапређења међугенерацијске солидарности и сарадње, нудимо конкретан план за бољи живот садашњих и будућих пензионера и одлучни смо у намери да донесемо значајне промене у један изузетно лош систем који не обезбеђује сигурну старост и заштиту од сиромаштва нашим најстаријим и радно онемогућеним грађанима.

ПРЕДЛОЗИ ЛЕВИЦЕ

 • Постепено смањивати стопе доприноса са 25% на 22%, односно на по 11% на терет послодавца и запосленог.
 • Јачати други стуб пензионог система (приватне пензијске фондове), али уз обавезно успостављање строгог регулаторног оквира како бисмо као држава гарантовали сигурност улагања и заштиту интереса пензионера.
 • Подстицати индивидуалну штедњу преко увођења пореских олакшица за појединце који улажу у своју будућност и на тај начин развијати трећи стуб пензионог система.
 • Омогућити да останак на тржишту рада након одласка у пензију послужи као прилика за допуну кућног буџета и повећање износа пензије након одлуке корисника да се у потпуности пензионише.
 • Размотрити увођење универзалне накнаде на дугорочном плану са задатком да се осигура да ниједан пензионер не добија мањи износ од 65% вредности законом прописане минималне зараде; Паралелно са овим је потребно развијати и друге социјалне програме за борбу против сиромаштва старије популације.
 • Успоставити категорију социјалних пензија почетног износа од 14.000 динара месечно за старије од 65 година који немају никакве приходе.
 • Повезати пољопривредним осигураницима радни стаж и отписати 50% потраживања по задуженом кориснику, условљено пристанком на репрограм дуга.
 • Развијати одговарајући ниво солидарности са нашим најстаријима који су остали да живе на селу, кроз увођење солидарне накнаде за појединце са навршене 72 године живота у почетном износу од 6.000 динара.
 • Испитати сваку додељену инвалидску пензију и затим је код доказаних злоупотреба одузети и процесуирати одговорна лица због трајно нанете штете јавним финансијама.
 • Применити нову формулу раста пензија и њихов износ усклађивати два пута годишње: Уместо тзв. „Швајцарске формуле“ по којој се пензије усклађују са растом зарада и инфлације, узети у обзир сва три важна параметра – раст животног стандарда, зарада и инфлације (овај приступ се користи у Немачкој и Шведској); Ограничити максималан износ пензије на 100% у односу на минималну зараду, односно када појединачна пензија достигне тај ниво треба је усклађивати искључиво са растом минималне зараде.
 • Осигурати исплату „празничне пензије“ за све категорије пензионера и у пуном износу за последњи месец текуће фискалне године.
 • Смањити утицај државе у управљачким органима ПИО фонда: Влада Републике Србије не треба да делегира више од два члана у Управни одбор; Онемогућити поновни избор на место члана Управног одбора и избор директора препустити члановима тог тела.
 • Усвојити нови Статут ПИО фонда којим је потребно предвидети сваку евентуалну злоупотребу приликом формирања радних тела, утврђивања месечних и општих накнада, именовања заменика, помоћника и саветника директора фонда итд.
 • Обновити инвестициони потенцијал ПИО фонда привременим уступањем имовине на коришћење у коју је сам фонд у последњим деценијама уложио више од 12 милијарди евра и давањем удела у власништву НИС-а и Телекома (овај приступ је користан и за лакше превазилажење периода спровођења реформи).
 • Основати Канцеларију за пензионере која ће као основни задатак имати надгледање положаја и остваривање права пензионера загарантованих Уставом и законодавним оквиром Републике Србије.
 • Створити услове за одржавање међугенерацијских веза оснивањем центара за неговање сарадње, суживота, волонтирања и солидарности.