МЛАДИ

Левица се залаже за:

» значајно унапређење друштвеног положаја младих

У Србији се број прекарних радника креће око 38%, од чега највећи број њих долази из популације младих. Карактеристике прекаријата су недостатак радних права и финансијске сигурности, али и суочавање са сталним снижавањем цене рада. Тај податак нам указује на поприлично неповољан радни положај младих, распрострањеност привременог, повременог, испрекиданог и несигурног рада, као и на злоупотребе студентског рада. Омладина види да у таквим условима не може да заради довољно за иоле пристојан живот и да њихове породице живе у несигурном егзистенцијалном окружењу, па напуштају земљу тражећи бољи, поштенији и сигурнији живот за своју породицу и себе. Још један велики проблем су спољашње миграције и оне бележе погоршање након доласка Српске напредне странке на власт. Државу годишње напусти више од 50.000 људи а највећи део одлазећих нема више од 35 година. Такав тренд на годишњем нивоу кошта Србију између 1,2 и 2 милијарде евра. Велики проблем представљају и институције заробљене корупцијом, страначким запошљавањем и непотизмом. Последица наведеног је постепени развој апатије, односно све мање жеље код младих за учешћем у друштвено-политичким процесима. Овом делу популације је потребна стална подршка која ће им омогућити да на одговарајући начин развију сопствене капацитете и постану релевантни и одговорни људи у заједници. Актуелној власти није стало до интереса младих, за разлику од нас, који на њих гледамо као на истински симбол демократије и слободе око којег треба градити будућност. Левица заговара системске мере подршке за локалну самоуправу по мери младе особе, кроз стварање сигурног окружења за њихов развој, професионални и лични, и укључивање у друштвене и политичке процесе.

ПРЕДЛОЗИ ЛЕВИЦЕ

  • Усвојити нови Закон о младима, оријентисан према потребама младих, побољшању њиховог друштвеног положаја и статуса.
  • Не чекати 2025. годину за усвајање нове Националне стратегије за младе већ ставити постојећу ван снаге и у договору са младима, путем анкета и учешћа омладинских и других невладиних организација, донети нову за петогодишњи временски период (применити сличан принцип: Акциони план политике за младе у АП Војводина; локални акциони планови за младе).
  • Подстицати на волонтерски активизам код младих као вид слободне активности и доприноса заједници.
  • Развити посебан, независан од политичких притисака и инклузиван систем за финансирање организација и активности младих.
  • Охрабрити образовне институције у погледу организовања омладинских дебата, почевши од завршних година средње школе, чиме ћемо постепено постајати друштво које подстиче развој плурализма и критичког промишљања код младих.
  • Осигурати „безбедан простор“ око основних и средњих школа у чијој близини од најмање 500 метара не сме да се налази ниједна кладионица или коцкарница.
  • Укинути студентске сервисе за запошљавање и све њихове активности пренети на НСЗ.
  • Омогућити ученицима и студентима отворен приступ библиотекама за време трајања школовања.
  • Увести симболичне цене улазница за посете културно-уметничким и спортским манифестацијама до навршене 24 године живота.
  • Подржати оснивање и рад јавних простора за младе на нивоу локалне самоуправе.