НЕВЛАДИН СЕКТОР

Левица се залаже за:

» невладин сектор у служби јавног интереса

Левица доследно стоји уз организације које испред себе за циљ постављају искрену борбу на остваривању јавног интереса, као и што доследно стоји против дела невладиног сектора заснованог на нетранспарентности, клијантелизму и коруптивним односима. Могуће решење је формирање засебног регистра у којем ће се налазити организације са значајним годишњим приливом средстава из иностранства (нпр. више од 12.000 евра годишње), које неће имати право на буџетска средства или било какав други облик државне помоћи. Међутим, тај корак је неопходно пажљиво испланирати, јер не сме доћи до било какве злоупотребе или медијског таргетирања људи из тог дела невладиног сектора. Наше кључно залагање односи се на сталну материјалну и нематеријалну подршку организацијама које заиста раде на постизању претпоставке постојања друштвене, еколошке и социјалне правде, и у свом деловању увек ћемо бити отворени за сарадњу на испуњењу тих заједничких циљева.

ПРЕДЛОЗИ ЛЕВИЦЕ

  • Реорганизовати Канцеларију за сарадњу са цивилним друштвом и њен даљи рад организовати према локалном принципу.
  • Успоставити транспарентност система финансирања невладиног сектора, уз формирање професионалних и стручних комисија које ће имати задатак да вреднују квалитет пројеката.
  • Тежити елиминацији монополистичког приступа дела невладиних организација, које зарад очувања стечених привилегија развијају коруптивне односе, уместо да теже развоју сопствених капацитета.
  • Обратити више пажње на организације изван великих градова пошто је и у невладином сектору развијена централизација која гуши напредак цивилног друштва у мањим срединама.
  • Препоручити локалним администрацијама повезивање и сарадњу са организацијама невладиног сектора, поготово на пољу заштите и унапређења људских и мањинских права, социјалне политике, екологије и општих интереса људи на локалном нивоу.