СЛОБОДНИ И НЕЗАВИСНИ МЕДИЈИ

Левица се залаже за:

» слободу медија

» демократизацију медијских јавних сервиса

Медији у Србији не испуњавају своју функцију и њихов рад је подређен приватним интересима, и то подједнако важи за медије наклоњене власти и за медије наклоњене делу опозиције. Погрешно је тумачење да уредници медија који нису под контролом Српске напредне странке означавају некакав бастион медијске слободе. Данашња медијска слика Србије представља сукоб елите за превласт и две стране истог новчића подједнако раде против интереса домаће јавности. Левица се залаже за нови медијски систем и стављање телевизијских и радио станица и штампаних медија под цивилну контролу. Промена медијског система мора да осигура независност медија, плурализам, институционалну заштиту новинара и других медијских радника и развој различитости и креативности приликом пружања медијског садржаја. Посебно ћемо се осврнути на Радио-телевизију Србије и Радио-телевизију Војводине. Не подржавамо јачање државног монопола над медијима јер ће пре или касније доћи до притисака и стварања околности које ће појачати или довести до нових злоупотреба од стране представника власти. Неопходан је систем који ће бити алтернатива за државни монопол и монопол капитала над пружањем медијских услуга. Наша предложена решења су конципирана тако да понуде промену постојећег система и спровођење детаљне реформе медијских јавних сервиса у правцу слободе медија и њихове даље демократизације. У свом деловању гарантујемо залагање за медије у служби јавног интереса, право на правовремено информисање, медијски плурализам, подршку истраживачком новинарству и достојанство новинарске професије.

ПРЕДЛОЗИ ЛЕВИЦЕ

  • Изменити Закон о јавним медијским сервисима: Омогућити јавности да непосредно учествује у избору Генералног директора РТС и РТВ, ниједна одлука од значаја за рад и функционисање јавних сервиса не сме бити донета без учешћа радника и њихових представника, постепено подизати квалитет садржаја са нагласком на филмски и серијски програм, спортски програм, културно-уметнички програм и програм прилагођен деци предшколског и школског узраста, укинути претплату, ревидирати начин пружања комерцијалних услуга које су према тренутном закону ограничиле РТС и РТВ на пословање по тржишним условима и успоставити систем цивилног надзора над функционисањем медијских јавних сервиса.
  • Забранити сваки облик државног оглашавања у приватним електронским и штампаним медијима.
  • Успоставити нови приступ комерцијализацији медија – реформисати Регулаторно тело за електронске медије (РЕМ) у Национални савет за медије (НСМ) и организовати га по локалном и покрајинском принципу као истински независно и цивилно тело за контролу рада медија; ограничити приватно власништво на 75% у електронским медијима и захтевати да преостали удео у власништву буде пропорционално распоређен на претплатнике и запослене; запосленима преко изабраних представника гарантовати право гласа и пролазност у управљачке органе; тражити да власници медија и сами медији у потпуности буду укључени у порески систем Републике Србије; обезбедити потпуну транспарентност власничке структуре приватних медија и додатних информација о њиховим већинским власницима; испитати све злоупотребе приликом приватизације медија у прошлости.
  • Основати Комисију за финансирање медија са конкретним извршним овлашћењима и задатком надгледања процеса издвајања буџетских средстава и њихове касније употребе.
  • Сва средства за подршку медијима додељивати на јавним конкурсима, уз потписивање Уговора о слободи медија који ће експлицитно забрањивати мешање јавних функционера и генерално представника власти на свим нивоима у уређивачку политику медија.
  • Реформисати тзв. „трећи медијски сектор“ као медијски систем од посебног значаја – јачати улогу заједнице у раду локалних медија и обезбедити широку доступност медијског садржаја.
  • Подржати на одговарајући начин новинарство у јавном интересу са акцентом на истраживачко новинарство и професионални развој младих новинара.
  • Осигурати неопходне ресурсе за несметани рад и развој студентских медија.
  • Развити подстицајне програме за системску подршку оснивању задруга за штампање и дистрибуцију медијског садржаја.
  • Ограничити приступ буџетским средствима за медије који дају непотребан простор политичким странкама мимо изборне кампање и тиме спроводе прикривени политички маркетинг, као и медијима који својим деловањем подстичу неједнакости, говор мржње и генерално све облике нетолеранције и нетрпељивости.