СПОРТ

Левица се залаже за:

» вредности сарадње, фер плеја, инклузије и ненасиља

Ништа једну државу у међународним оквирима не може да представи у позитивном светлу попут врхунских постигнућа спортиста и историјски управо Србија важи за спортску нацију са великим успесима на репрезентативном клупском нивоу. Левица у свом односу према спорту полази од основе како реформа представља нужду којом ћемо поставити темељ за изградњу здравог система у будућности. Сматрамо да развој аматерског и рекреативног спорта треба бити приоритет, али се никако не смеју запоставити ни тзв. „мањи спортови“, а које је могуће развијати на одговарајући начин посредством дугорочно планираних инвестиција. Радни положај спортиста је веома неповољан и однос послодаваца према радном праву постепено поприма робовласнички приступ. То се решава реализацијом наших предлога у програмској области која се дотиче положаја и права радника, као и давањем додатних надлежности спортским савезима у погледу контроле поштовања обавеза и ликвидности спортских клубова. Сви тренутни проблеми произилазе из недовољно регулисаних радних односа и недостатка адекватне екстерне контроле. Лошија материјална ситуација спортиста у спортовима који нису толико атрактивни није ништа мањи проблем и у његовом решавању је неопходно посредство државе. Многи перспективни спортисти нису у прилици да се равноправно боре за своје циљеве и њихово остваривање, јер им недовољно добра материјална позиција не дозвољава да покрију често нимало ниске трошкове тренинга и путовања и принуђени су да напусте бављење спортом. Пожељно је тежити и усклађености школских и спортских активности, тако да не трпе ни образовни систем ни амбиције младих и професионалних спортиста.

ПРЕДЛОЗИ ЛЕВИЦЕ

  • Започети процес комерцијализације фудбалских и других спортских клубова по узору на немачко правило „50+1“, уз примену и осталих добрих међународних пракси које ће осигурати заштиту интереса спорта и навијача од крупног капитала (нпр. шведско правило „51 одсто“, шпански модел друштвеног власништва који можемо применити на СД Црвена звезда, СД Партизан и СД Војводина…).
  • Јачати везе солидарности између аматерског и професионалног спорта посредством демократизације спортских савеза на свим нивоима и давања права на глас навијачима и спортистима унутар клубова – још један важан предуслов за ово је потпуни излазак политичких структура из спорта, тачније спортских савеза и клубова.
  • Изменама Закона о спорту осигурати одговарајући степен надзора над ликвидношћу спортских савеза и клубова, предвидети усвајање дугорочне Стратегије развоја рекреативног, школског, аматерског и професионалног спорта и увести прецизан систем вредновања спортских резултата и државних стипендија.
  • Реформисати Олимпијски комитет Србије и спортске савезе тако да се у управљачким телима гарантује одређена присутност мање заступљеног пола и запослење за високообразовне и искусне спортске стручњаке у структурама ОКС.
  • Гарантовати једнак приступ спорту за девојчице и жене: Инвестирати у развој инфраструктуре женског спорта, системски подизати квалитет женских репрезентативних и клупских селекција на свим нивоима и јавним кампањама промовисати бављење спортом за девојчице и жене.
  • Интензивирати промотивне кампање бављења спортом ради побољшања квалитета живота и психофизичког стања становништва.
  • Улагати у развој инфраструктуре за аматерски и рекреативни спорт, односно у изградњу нових и обнову постојећих спортских игралишта, али и у стабилност финансирања спортова који нису исплативи у погледу комерцијализације.
  • Омогућити деци школског узраста да за време сезоне купања имају бесплатан приступ базенима широм земље.
  • У сарадњи са локалним спортским клубовима осигурати бесплатно присуство на догађајима за основце и тиме јачати приврженост деце клубовима из заједнице и својим срединама.
  • Централизовати на државни и покрајински ниво финансирање развоја доступности рекреативног, аматерског и женског спорта и спорта за особе са инвалидитетом (велики инфраструктурни пројекти, реализација промотивних кампања на националном и покрајинском нивоу и финансирање професионалних градских и општинских клубова све док се не заврши процес комерцијализације).