УВОДНА ПРОГРАМСКА РЕЧ

ПРЕЂИ НА ПРОГРАМСКУ ОБЛАСТ:

НОВИ МОДЕЛ ЕКОНОМИЈЕ

ДРУШТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ПРАВДА

ЕКОЛОГИЈА

ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА И КУЛТУРА

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

МЛАДИ

ЗДРАВСТВО

ПОЛОЖАЈ И ПРАВА РАДНИКА

МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКА СОЛИДАРНОСТ

ДРУШТВЕНИ ПОЛОЖАЈ ЖЕНА

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

БЕЗБЕДНОСНА ПОЛИТИКА

ПРАВОСУЂЕ

СПОРТ

СЛОБОДНИ И НЕЗАВИСНИ МЕДИЈИ

РАТНИ ВЕТЕРАНИ

ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

НЕВЛАДИН СЕКТОР

ИСТОРИЈСКО НАСЛЕЂЕ СРБИЈЕ

СРПСКА ДИЈАСПОРА

ДИПЛОМАТИЈА

Национална програмска платформа „Србија за све“ представља много више од скупа конкретних мера и решења. Овај програмски документ нуди визију доброг и просперитетног друштва у којем постоји правда, односно друштва супростављеног вредностима постојећег система. Али ниједна промена није лако спроводива и једноставна.

 

Интензивни раст економских неједнакости, животна средина подређена приватним интересима, корупција и политички систем у служби елите истичу се као главне негативне вредности тренутног стања у друштву. Дипломатији се исто приступа на погрешан начин. То нас доводи до чињенице да наша земља данас није место за живот о којем су сањале и за које су се бориле генерације наших предака.

 

Главни предуслов за промену је смена актуелне власти на свим нивоима. На жалост ми се данас суочавамо и са изазовом постављеним од странака и власти и опозиције, од грађанске левице па до конзервативне деснице, које заједничким снагама и супротно интересима обичног човека одржавају постојећи статус кво. Зато се са сигурношћу може рећи како је Левица са својим програмом алтернатива, како актуелној тако и претходној власти, али и свим појединцима који раде у корист система на снази.

 

У годинама испред нас суочићемо се са бројним изазовима и приликом да једном заувек раскрстимо са таквим друштвеним односима. Верујем да свако заслужује право на достојанствен, праведан и сигуран живот и здраво животно окружење. Уверен сам снажније него икада пре да заједничким напором имамо прилику да изборимо стварну промену и гарантујем личну посвећеност у остваривању тог циља.

 

Придружи(те) нам се у борби за Србију!

 

Слободан Миловановић

Председник Левице

УВОДНА ПРОГРАМСКА РЕЧ

Национална програмска платформа „Србија за све“ представља много више од скупа конкретних мера и решења. Овај програмски документ нуди визију доброг и просперитетног друштва у којем постоји правда, односно друштва супростављеног вредностима постојећег система. Али ниједна промена није лако спроводива и једноставна.

 

Интензивни раст економских неједнакости, животна средина подређена приватним интересима, корупција и политички систем у служби елите истичу се као главне негативне вредности тренутног стања у друштву. Дипломатији се исто приступа на погрешан начин. То нас доводи до чињенице да наша земља данас није место за живот о којем су сањале и за које су се бориле генерације наших предака.

 

Главни предуслов за промену је смена актуелне власти на свим нивоима. На жалост ми се данас суочавамо и са изазовом постављеним од странака и власти и опозиције, од грађанске левице па до конзервативне деснице, које заједничким снагама и супротно интересима обичног човека одржавају постојећи статус кво. Зато се са сигурношћу може рећи како је Левица са својим програмом алтернатива, како актуелној тако и претходној власти, али и свим појединцима који раде у корист система на снази.

 

У годинама испред нас суочићемо се са бројним изазовима и приликом да једном заувек раскрстимо са таквим друштвеним односима. Верујем да свако заслужује право на достојанствен, праведан и сигуран живот и здраво животно окружење. Уверен сам снажније него икада пре да заједничким напором имамо прилику да изборимо стварну промену и гарантујем личну посвећеност у остваривању тог циља.

 

Придружи(те) нам се у борби за Србију!

 

Слободан Миловановић

Председник Левице

ПРЕЂИ НА ПРОГРАМСКУ ОБЛАСТ:

НОВИ МОДЕЛ ЕКОНОМИЈЕ

ДРУШТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ПРАВДА

ЕКОЛОГИЈА

ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА И КУЛТУРА

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

МЛАДИ

ЗДРАВСТВО

ПОЛОЖАЈ И ПРАВА РАДНИКА

МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКА СОЛИДАРНОСТ

ДРУШТВЕНИ ПОЛОЖАЈ ЖЕНА

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

БЕЗБЕДНОСНА ПОЛИТИКА

ПРАВОСУЂЕ

СПОРТ

СЛОБОДНИ И НЕЗАВИСНИ МЕДИЈИ

РАТНИ ВЕТЕРАНИ

ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

НЕВЛАДИН СЕКТОР

ИСТОРИЈСКО НАСЛЕЂЕ СРБИЈЕ

ДИПЛОМАТИЈА