ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Левица се залаже за:

» поштовање Уставом прописаног начела секуларности

Подржавамо јачање и неговање вредности секуларне републике, на начин који неће подразумевати обрачун са религијом, пошто слободу изражавања верске припадности посматрамо као људско право. Према попису из 2011. године у Србији живи више од 91% хришћана свих вероисповести, 3,1% муслимана и око 0,05% припадника осталих религија. То је податак који поштујемо и зато верујемо у добар однос са представницима верских заједница, тако да он не излази из оквира секуларности, што у пракси значи немешање верских заједница у одлуке и послове државе и обрнуто. Одговорни људи не посматрају религију као непријатеља, јер нас ништа не може зближити попут уважавања и поштовања различитости. Левица се у својим предлозима једнако води интересом државе, верника и верских заједница. Развој верског туризма је свакако наш заједнички интерес, као и коначно решење статуса веронауке у школама за шта смо предложили три различита могућа решења. Потпуно укидање повезаности образовања са религијом није ни мало лако када се узме у обзир улога СПЦ у описмењавању народа и дела Светог Саве која се сваког 27. јануара обележавају у нашим школама.

ПРЕДЛОЗИ ЛЕВИЦЕ

  • Предлажемо три решења за статус веронауке у школама: Задржати постојећи модел уз промену односа према контроли рада и финансирању вероучитеља тј. контрола рада вероучитеља не сме бити на верским заједницама већ на ресорном министарству и њихове зараде више не требају да се исплаћују из државног буџета (I); Увести верску наставу као обавезан и верски неутралан предмет – За ово је неопходна сагласност свих традиционалних верских заједница (II); У потпуности уклонити сваки облик верске наставе из наших образовних институција и дозволити верским заједницама да развијају сопствене капацитете по угледу на Велику Британију (III).
  • Улагати у развој верског туризма и самим тим према објективним могућностима наставити са помагањем обнове и изградње нових верских објеката.