НАШ ПРОГРАМ ЗА СРБИЈУ

Србија је данас суочена са великим унутрашњим, регионалним и геополитичким изазовима па чекање и понављање грешака из прошлости не сме бити опција.

 

Циљ Левице је да Србија постане најбоље место за живот, односно најбоље место за одрастање, радни век и достојанство у пензионерским данима.

 

Време је за промену постојећег и изградњу новог и праведнијег система за све.

λ
Naš program - Nacionalna programska platforma

Основни документ покрета који нуди опширне ставове у 21 програмској области и укупно 540 предлога.

Naš program - Novi društveni ugovor

План Левице за реформу јавне управе, нови однос према приватном сектору, индустрију, запошљавање и обештећење жртава транзиције.

Naš program - Srbija na prvom mestu

Програмски документ којим интересе Србије стављамо на прво место.

Naš program - Fiskalna strategija

Програмска стратегија за решавање дужничке кризе, прелазак на нови порески систем и финансирање трошкова политичког програма.

ОСТАЛИ ПРОГРАМСКИ ДОКУМЕНТИ

ПРОГРАМСКЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ