Недопустиво је да медији афирмишу и охрабрују трговину људима

  • Post category:Вести
You are currently viewing Недопустиво је да медији афирмишу и охрабрују трговину људима

Подсећамо институције, медије и све укључене стране да је према Кривичном законику Републике Србије за трговину људима запрећена казна до 15 година затвора, и то под условом да жртва није малолетна особа.

Ово је важно истаћи у контексту сталног понављања афирмативних текстова о куповини жена и глорификације трговине људима од стране појединих медија, чиме се непосредно крши и Кодекс новинара Србије. Пракса куповине сиромашних жена из југоистичне и источне европе је распрострањена појава која се не одвија у тајности, што се може видети и претходних дана у медијима на примеру мушкарца који чека у реду за куповину жене из Албаније, као да се ради о регуларном тржишту и набавци основних животних потрепштина. Поред тога, остаје нејасно зашто држава не предузима ништа по овом питању.

Трговина људима је озбиљно кривично дело које искоришћава личне имовинске и друге неприлике, оставља трајне психофизичке последице и нарушава достојанство и лични интегритет особе која је жртва трговине људима. Исто је и када говоримо о проституцији и последицама које проституција оставља на проституисане особе, углавном девојчице и жене, о чему се у појединим медијима такође извештава у афирмативном и охрабрујућем тону.

Левица позива државу да престане са окретањем главе од ових тема, односно да најзад почне са сузбијањем сваког облика трговине људима, као и да примени шведски модел контроле проституције који подразумева декриминализацију „продаје“ и криминализацију „куповине“ сексуалних услуга. Медије позивамо на поштовање Кодекса новинара Србије и престанак афирмативног извештавања о трговини људима и проституцији.

Брачни партнер и интима нису људско право за разлику од достојанства сваке особе.