Планиране допуне Закона о заштити лица са менталним сметњама отварају простор за даље институционалне злоупотребе

You are currently viewing Планиране допуне Закона о заштити лица са менталним сметњама отварају простор за даље институционалне злоупотребе

Левица је узела учешће у јавној расправи на тему Нацрта закона о допунама Закона о заштити лица са менталним сметњама и тражила повлачење предложених решења на дораду.

Планиране законске измене и допуне омогућавају хоспитализацију и укидање посета и контаката на практично неограничен временски период и прејудицирају ментално обољење. Измене се такође неће односити на извршиоца масакра у основној школи “Владислав Рибникар” на Врачару, јер Нацртом није предвиђено мењање одредбе члана 66. важећег закона, која каже да на поступке започете пре ступања на снагу закона важе претходни прописи.

Ми сматрамо да је наставак хоспитализације К.К. друштвено оправдан, узимајући у обзир да би његово пуштање изазвало узнемиреност и панику у највећем делу јавности, те се то достављеним примедбама на Нацрт уопште ни не доводи у питање.