Подземни пролази су ругло нашег града

You are currently viewing Подземни пролази су ругло нашег града

Нагласак стављамо на Теразије, Београдски Сајам, Зелени венац, Ушће и Сава центар.

Подземни пролази. Небезбедне, углавном запуштене и прљаве локације, а које смо сви ми у мањој или већој мери повремено принуђени да користимо. Ова места данас представљају ругло нашег града.

Неке од наведених локација доживеле су промене на боље током последњих година, али то опет није довољно и представља недовољно квалитетну шминку. Подземни пролази у Београду осликавају принцип према којем функционише профит. То се најбоље види на примеру подземног пролаза на Теразијама.

Подземним пролазима је потребан нови изглед који подразумева постављање анти-графитне фарбе, нових обичних и покретних степеница (тзв. “ескалатори”), заштитних камера, као и сређивање подне, плафонске и друге пратеће инфраструктуре. Нова расвета није мање важна. Сваки подземни пролаз треба оплеменити са садржајем који ће бити доступан свим друштвеним слојевима. Потребно је и да баш сваки подземни пролаз буде приступачан за особе са инвалидитетом и друга лица са отежаним кретањем.

Изглед подземних пролаза и њихова даља употреба је изузетна тема од значаја за све Београђане и Левица ће инсистирати на реализацији предложених решења у наредном периоду.