Потребна је боља превенција и нулта толеранција према трговини људима

  • Post category:Вести
You are currently viewing Потребна је боља превенција и нулта толеранција према трговини људима

У сусрет 30. јулу, Светском дану борбе против трговине људима, истиче се податак да су током првих шест месеци ове године забележена чак 34 случаја сексуалне, радне и других облика експлоатације.

Девојчице узраста од 13 и 14 година и жене су најчешће жртве трговине људима, док забрињава годишњи пораст радне експлоатације у свим старосним групама. Као највећи системски проблем издваја се судска пракса, која је довела до тога да 80 одсто изречених казни за ово кривично дело буде у трајању до три године.

Левица сматра да је нулта толеранција заједно са превентивним приступом неопходност када се говори о сузбијању трговине људима, кроз едукацију становништва, неформалне школске часове, пооштравање закона, већа буџетска издвајања за потребе теренског рада и мењање социјалне климе у корист успостављања друштвене правде.

Трговина људима оставља трајне психофизичке последице на жртве и негативно се одражава на друштво у целости.