Правда треба да буде доступна свима

You are currently viewing Правда треба да буде доступна свима

Левица подржава сервирке, теткице, домаре и друго техничко особље у јавној служби, којем је променом тумачења од стране Високог касационог суда (ВКС) одузето право на топли оброк и исплату регреса, иначе ставки које су загарантоване Законом о раду.

Главна последица одлуке ВКС је губитак спорова пред надлежним судовима, трошкови парничног поступка који износе између две и три минималне зараде и претње извршитељима уколико не исплате трошкове настале у парничном поступку. Зараде ових људи углавном не прелазе минималац.

Стога је потребно да им се што пре омогући право на топли оброк и регрес у складу са Законом о раду и одустане од наплате судских трошкова и претњи.

Све друго је иживљавање над најсиромашнијим и егзистенцијално најугроженијим радницима, јер достојанствен живот и приступ правди не сме да буде привилегија мањине, загарантована на основу дебљине џепа или личних веза.