Шта Левица нуди младима у Србији?

You are currently viewing Шта Левица нуди младима у Србији?

Левица има конкретан и опширан програм за младе.

Најпре те позивамо да се упознаш са нашим основним програмом за младе.

Важан део нашег односа према младима је и програм за образовање, науку и културу. Промена образовног система, улагање у младе научне кадрове и нова културна политика су основа ове програмске области која садржи 54 предлога.

Програмске области друштвена и социјална правда, информационе технологије, здравство, положај и права радника и политички систем садрже низ мера за бољи друштвени положај и ширу партиципацију младих у јавним и политичким процесима.

Програм Левице за спорт заговара инвестиције у развој рекреативног, школског и аматерског спорта и промоцију здравих животних стилова.

Програмски документи Нови друштвени уговор, Србија на првом месту, Декларација о еколошком патриотизму и Декларација о менталном здрављу такође садрже значајан број предлога чија ће реализација допринети останку младих у Србији и системској подршци омладинској популацији.