Стоп спалионици животињског и медицинског отпада на Бежанијској коси

You are currently viewing Стоп спалионици животињског и медицинског отпада на Бежанијској коси

Гробље кућних љубимаца, чија се изградња планира на Бежанијској коси, јесте неопходно за Београд као престоницу наше земље у целости, али је неприхватљиво да се у оквиру таквог инфраструктурног подухвата планира и изградња спалионице за медицински отпад и отпад са кланица и фарми (животињски отпад).

Левица разуме забринутост станара Бежанијске косе I, II и III и апелује на доносиоце одлука да одустану од изградњу спалионице медицинског и животињског отпада у оквиру будућег гробља за кућне љубимце, те да се такав пројекат испланира засебно, у зони која се налази ван насељеног места на територији Града Београда.

Без здравог ваздуха нема ни живота.