Тзв. “оптимизација здравственог система” је злочин у служби крупног капитала

You are currently viewing Тзв. “оптимизација здравственог система” је злочин у служби крупног капитала

Левица је предузела конкретне кораке након увида у Нацрт Мастерплана за промене у здравственом систему до 2035. године.

Председник покрета Слободан Миловановић упутио је отворено писмо ресорном министарству, Светској банци и Националној алијанси за локални економски развој (НАЛЕД) поводом Нацрта Мастерплана за оптимизацију здравственог система.

Светска банка је главни финансијски покровитељ тзв. “оптимизације здравственог система” која представља нови синоним за “мере штедње” и зато је нагласак стављен на ову међународну организацију.

Посебно се истиче податак да је Нацртом Мастерплана предвиђено потпуно повлачење Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО) са Косова и Метохије, гашење студентских поликлиника и јачање приватног сектора у апотекарској делатности.

Миловановић је у званичном допису поручио како ће Левица, а уколико изворни Мастерплан не доживи озбиљне измене, заузети позицију да Србија треба да напусти Светску банку и Међународни монетарни фонд (ММФ).

У допису је између осталог истакнуто и да Република Србија има обавезу да се стара о социјално-здравственој сигурности свих грађана и да профит не сме бити изнад здравља људи, јер је јавни здравствени систем једно од највећих цивилизацијских достигнућа које је потребно у континуитету неговати и унапређивати.

Уз отворено писмо послат је и прилог са великим бројем предлога и приговора на објављени Нацрт и са њима се можете упознати у наставку.