vizuelni identitet 2 ВИЗУЕЛНИ ИДЕНТИТЕТ

Визуелни идентитет Левице чине симбол, логотип, застава у три различите боје и фонт, док јавну препознатљивост покрета употпуњује званичан распоред боја на националној тробојци (црвена, плава и бела).

 

СИМБОЛ

 

Основни знак распознавања Левице у јавности је мало слово ламбда (λ), које се налази на једанаестом месту у грчком алфабету и које је послужило као инспирација за настанак ћириличног и латиничног слова “л”.

 


 

ЛОГОТИП

 

 


 

ЗАСТАВА

 

 

 

 

Застава се као један од два основна графичка знака покрета користи у три боје – у црвеној и плавој као две основне боје визуелног идентитета Левице, те у зеленој која има задатак да нагласи еколошки патриотизам у својству трајног програмског опредељења покрета.

 


 

ФОНТ И БОЈЕ

 

Левица је приликом израде свог визуелног идентитета користила фонт Symbol за приказ малог слова грчког алфабета ламбда и фонт Exo 2 (Black) за наглашавање имена покрета на десној страни логотипа.

 

Распоред боја на логотипу и заставама:

• Црвена › #C6363C

• Плава #0C4076

• Бела #FFFFFF

• Зелена #00B050