За бољи систем међугенерацијске солидарности и потпуну промену политичког система

You are currently viewing За бољи систем међугенерацијске солидарности и потпуну промену политичког система

Левица је усвојила годишње измене и допуне свог основног програмског документа Национална програмска платформа “Србија за све” и Статута.

У фокусу покрета претходних месеци била је израда додатних предлога и конкретизација програмских ставова на теме ПИО фонда, децентрализације и изборног система.

Бољи систем међугенерацијске солидарности подразумева реформе у правцу одрживости и флексибилности, кроз јачање значаја пензионог система са три подједнако важна стуба, нови предлог формуле за праведнији раст и усклађивање пензија, као и увођење “празничне пензије” за све категорије пензионера.

Потпуна промена политичког система предвиђа реализацију мера које ће довести до равномернијег локалног развоја, покрајине у служби њених грађана, пропорционалнијег и инклузивнијег изборног система и више демократије.

Прочитајте:

Нови Статут биће доступан на нашем веб-сајту након што његове промене и у складу са законом одобри надлежна државна институција.